• Lithuanian
  • English

Prekių grąžinimas / keitimas

PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS:

GRĄŽINIMAS
Prekės keitimas/grąžinimas

Per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos Jūs galite:

- Keisti prekę į kitą prekę;

- Grąžinti prekę ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

Jei prekė neatitinka nuotraukoje pavaizduotos prekės, kokybiškos prekės keičiamos į kitas prekes arba grąžinami pinigai už prekes.

Apie tai būtina informuoti Jums patogiu būdu:


* Telefonu +37067747806
* El. paštu info@technomada.lt

(el. paštu nurodykite priežastį, kodėl norite grąžinti prekę. Taip pat nuordykite sąskatą kur pervesti pinigus ir užsakiusio asmens vardą pavardę, bei užsakymo numerį).

 

Grąžinama prekė turi būti:
* tvarkingoje, originalioje pakuotėje;
* prekė turi būti pirkėjo nesugadinta;
* prekė turi būti nenaudota;
* grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta.

Priešingu atveju prekė nebus keičiama ir pinigai nebus grąžinami.

 

Papildoma informacija:

* prekę grąžinti būtina per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo laiko;
* jei prekė grąžinama dėl to, kad ji Jums nepatinka ar panašiai, grąžinimo išlaidas apmoka klientas. Pinigai už prekės siuntimą nėra grąžinami.

 

Prekių su defektais keitimas - grąžinimas vyksta tokiu pat būdu kaip ir kokybiškų prekių.
Svarbu per 24 valandas nuo prekių gavimo dienos apie tai informuoti Technomada administraciją. Prekę su
defektu išsiųsti ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų. Siuntimo išlaidas apmoka
technomada.lt

 

Papildoma informacija:

Norėdami grąžinti prekę parašykite el. laišką į info@technomada.lt : nurodykite vardą, pavardę, banko saskaitą į kurią turi būti pervedami pinigai. Technomada administracija įsipareigoja per 7 darbo dienas nuo grąžintų prekių gavimo pakeisti ją nauja preke pagal vertę arba grąžinti pinigus į nurodyta saskaitą. 

 

Prekes grąžinimui per kurjerius siusti adresu:

MB Technomada

Liepojos g. 10a-8

92297, Klaipėda

Tel. 867747806

 

Jei prekę grąžinsite Omniva pastomatu:  Klaipėdos PC STUDLENDAS paštomatas, H.Manto g. 90 ( Klaipėda)

Jei prekę grąžinsite LP EKSPRESS pastomatu: Maxima, Liepojos g. 10 (Klaipėda)

 

6.22811 straipsnis. Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės
 

 1. Vartotojui įgyvendinus teisę atsisakyti sutarties, pasibaigia šalių pareigos vykdyti nuotolinę sutartį ar ne prekybos patalpose sudarytą sutartį arba sudaryti nuotolinę sutartį ar sutartį ne prekybos patalpose, jeigu vartotojas buvo pateikęs pasiūlymą ją sudaryti.
2. Verslininkas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo vartotojo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti vartotojui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant vartotojo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas vartotojui visas sumokėtas sumas, verslininkas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo vartotojas mokėdamas verslininkui, nebent vartotojas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu vartotojas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
3. Verslininkas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
4. Verslininkas gali negrąžinti vartotojui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos verslininkui arba kol vartotojas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos verslininkui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka verslininkui.
5. Vartotojas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo verslininkui dienos turi išsiųsti arba perduoti prekes verslininkui arba kitam jo įgaliotam asmeniui, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį vartotojui atsisakius sutarties pareiga atsiimti prekes tenka verslininkui.
6. Vartotojui tenka tik tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima verslininkas arba kai verslininkas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas turės padengti vartotojas.
7. Jeigu sudarant sutartį ne prekybos patalpose prekė buvo pristatyta į vartotojo gyvenamąją vietą sutarties sudarymo metu, vartotojui atsisakius sutarties, verslininkas turi atsiimti prekę savo lėšomis, kai dėl prekės pobūdžio ji negali būti įprastai grąžinta paštu.
8. Vartotojas atsako tik už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti. Vartotojas neatsako už prekės vertės sumažėjimą, jeigu verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą.
9. Vartotojas, kuris atsisako sutarties šio kodekso 6.22810 straipsnio 9 ar 10 dalyje numatytu atveju, privalo atlyginti verslininkui proporcingai už paslaugas, suteiktas iki to momento, kai vartotojas pateikė verslininkui pranešimą apie sutarties atsisakymą. Suma, kurią vartotojas turi sumokėti verslininkui, apskaičiuojama proporcingai pagal suteiktų paslaugų vertę vadovaujantis sutartyje nustatyta bendra kaina. Jeigu bendra kaina yra pernelyg didelė, proporcinga suma apskaičiuojama atsižvelgiant į suteiktų paslaugų rinkos vertę.
10. Vartotojas neatlygina už suteiktas paslaugas ar energijos tiekimą per sutarties atsisakymo laikotarpį, jeigu:
1) verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti sutarties pagal šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 7 punktą arba šio kodekso 6.2287 straipsnio 1 dalies 9 punkte nustatytos informacijos, kad vartotojas turi sumokėti verslininkui pagrįstas išlaidas pagal šio straipsnio 9 dalį, arba
KEISTA:
2016 11 08 įstatymu Nr. XII-2756 (nuo 2016 11 18)
(TAR, 2016, Nr. 2016-26960)
 
2) vartotojas nepateikė aiškaus prašymo pradėti per sutarties atsisakymo laikotarpį pagal šio kodekso 6.22810straipsnio 9 ar 10 dalį.
11. Dėl vartotojo teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimo negali vartotojui susidaryti jokių kitų šiame straipsnyje ar šio kodekso 6.22812 straipsnyje nenumatytų išlaidų.
12. Vartotojui įgyvendinus teisę atsisakyti nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, automatiškai nutraukiamos papildomos sutartys be jokių išlaidų vartotojui, išskyrus išlaidas, kurios numatytos šiame straipsnyje ar šio kodekso 6.22812 straipsnyje.

Papildomomis sutartimis laikomos sutartys, pagal kurias vartotojas įsigyja prekių ar paslaugų, susijusių su nuotoline sutartimi ar su ne prekybos patalpose sudaryta sutartimi, o tas prekes tiekia ar paslaugas teikia verslininkas ar kitas asmuo pagal susitarimą su verslininku. Vartotojas privalo nedelsdamas pranešti raštu kitai sutarties šaliai apie papildomos sutarties nutraukimą ir pateikti duomenis apie nuotolinės sutarties arba ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą. Atskiras vartotojo pranešimas nereikalingas tais atvejais, kai papildoma sutartis buvo sudaryta su tuo pačiu verslininku, kuriam buvo pranešta apie sutarties atsisakymą pagal šio kodekso 6.22810 straipsnį.

 

Vartotojo teisės:

 

Taip pat vadovaudamiesi Civilinio kodekso straipsnio 7 dalimi, vartotojas turite teisę:

Pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, savo pasirinkimu turi teisę per šio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą);

2) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu;

3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

 

Pirkėjas neturi teisės nutraukti sutarties, jeigu daikto trūkumas yra mažareikšmis.

6.363 straipsnis 8 dalis.

 

TEISINĖ PREKIŲ GARANTIJA

 

Įsigijus netinkamos kokybės prekę pirkėjui yra taikoma 24mėn. garantija. Norėdamas pasinaudoti garantija, Pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu.  

Neteisminis ginčo sprendimas

Jei Jūsų netenkina Technomada.lt parengtas atsakymas į Jūsų rašytinę pretenziją, prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel.85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip patValstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

 

 

Turite klausimų ? Rašykite el.paštu info@technomada.lt arba skambinkite numeriu +37067747806

 

Rašyk
Skambink